Afwijken van bestemmingsplan Stroodorp 37, Kamperland

Deze pagina is gearchiveerd op 16-01-2020.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Toelichting:

Afwijken bestemmingsplan: de ontwerpbesluiten en de relevante stukken liggen vanaf genoemde data ter inzage op het gemeentehuis. Tijdens deze inzageperiode kan iedereen schriftelijk zijn/haar zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit conceptbesluit tot afwijken van het bestemmingsplan ligt ter inzage van 4 december tot en met 18 december 2019:

  • Het afwijken van het bestemmingsplan voor het verbouwen van twee bestaande schuren tot gastenverblijven op het adres Stroodorp 37 in Kamperland

De aanvraag voldoet niet aan het bestemmingsplan “Landelijk gebied”. De voor ‘Wonen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor permanent en recreatief wonen. Het bouwplan omvat een B&B en een gastenverblijf in bestaande schuren. Dat past niet binnen deze bestemming en is in strijd met artikel 17 lid 17.1.1 sub a van het bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen door toepassing te geven aan artikel 2.12 lid 1 onder a onder 10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het afwijken van het bestemmingsplan en het realiseren van een Nieuwe Economische Drager.
 

Publicatiedatum: 04-12-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Kamperland