Afwijken van bestemmingsplan Veerweg 40, Kamperland

Deze pagina is gearchiveerd op 16-01-2020.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Toelichting:

Afwijken bestemmingsplan: de ontwerpbesluiten en de relevante stukken liggen vanaf genoemde data ter inzage op het gemeentehuis. Tijdens deze inzageperiode kan iedereen schriftelijk zijn/haar zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit conceptbesluit tot afwijken van het bestemmingsplan ligt ter inzage van 4 december tot en met 18 december 2019:

  • Het afwijken van het bestemmingsplan voor het verbouwen van het pand tot pizzeria op het adres Veerweg 40 in Kamperland

De aanvraag voldoet niet aan het bestemmingsplan “Bebouwde kom Kamperland 2016.” De gronden hebben de bestemming Centrum 2 en zijn bestemd voor detailhandel, dienstverlening maar ook voor horecabedrijven. Een pizzeria is opgenomen en derhalve toegestaan. Alleen  het achterste deel van het gebouw heeft de bestemming Wonen. De voor Wonen aangewezen gronden zijn bestemd voor permanent wonen. Niet voor horecadoeleinden. Dit is in strijd met artikel 20 lid 20.1 van het bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen door toepassing te geven aan artikel 2.12 lid 1 onder a onder 20 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het afwijken van het bestemmingsplan.

Publicatiedatum: 04-12-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Kamperland