Agenda hoorzitting bezwaarschriftencommissie gemeente Noord-Beveland

Deze pagina is gearchiveerd op 19-07-2019.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 19-06-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

Op woensdag 3 juli 2019 vanaf 16.30 uur houdt de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Noord-Beveland in de raadzaal van het gemeentehuis te Wissenkerke (Voorstraat nr. 31) een hoorzitting.

Tijdens deze hoorzitting zullen de volgende bezwaarschriften worden behandeld:

  • 16.30 uur:  bezwaarschriften tegen het besluit van het college van b en w van 1 april 2019 tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een dierenverblijf en een hek (activiteit het bouwen van een bouwwerk) op het perceel Dokter Maasstraat nr. 4 te Colijnsplaat.
  • 17.15 uur:  bezwaarschrift tegen het besluit van het college van b en w van 23 april 2019 tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een schutting (activiteit het bouwen van een bouwwerk) op het perceel Sierperendreef nr. 4 te Kamperland.

De bezwaarschriftencommissie vergadert in beginsel openbaar. Dit kan anders zijn als de bezwaarschriftencommissie beslist dat er gewichtige redenen zijn die zich tegen openbaarheid verzetten. In dat geval vindt de zitting plaats met gesloten deuren en zal hiervan in de agenda melding worden gemaakt.
Belangstellenden zijn van harte welkom de openbare hoorzitting bij te wonen. Het kan zijn dat de agenda van de hoorzitting wijzigt (bijvoorbeeld wanneer een bezwaarschrift wordt ingetrokken, een zaak wordt uitgesteld of een nieuwe zaak wordt geagendeerd).
Wij verzoeken u vriendelijk rekening te houden met de aanvangstijden van de hoorzitting. Is de hoorzitting eenmaal aangevangen, dan kunnen we u niet meer toelaten.