Agenda hoorzitting bezwaarschriftencommissie gemeente Noord-Beveland

Deze pagina is gearchiveerd op 11-09-2019.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 28-08-2019

Op dinsdag 10 september 2019 vanaf 17.00 uur houdt de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Noord-Beveland in de raadzaal van het gemeentehuis te Wissenkerke (Voorstraat nr. 31) een hoorzitting. Tijdens deze hoorzitting zullen de volgende bezwaarschriften worden behandeld:

  • 17.00 uur: een bezwaarschrift tegen het verkeersbesluit van het college van b en w d.d. 25 juni 2019 (bekendgemaakt 3 juli 2019), waarmee verkeersmaatregelen zijn getroffen op het vakantiepark De Groote Duynen.
  • 17.30 uur: een bezwaarschrift tegen het besluit van het college van b en w om – naar aanleiding van de aangifte van adreswijziging door/namens bezwaarmaker – als datum van adreswijziging 3 juli 2019 op te nemen in de Basisregistratie Personen (BRP).
  • 18.00 uur:  een bezwaarschrift tegen het besluit van het college van b en w van 12 juni 2019 (verzonden op 18 juni 2019), waarbij een verzoek om een subsidie is afgewezen.

De bezwaarschriftencommissie vergadert in beginsel openbaar. Dit kan anders zijn als de bezwaarschriftencommissie beslist dat er gewichtige redenen zijn die zich tegen openbaarheid verzetten. In dat geval vindt de zitting plaats met gesloten deuren en zal hiervan in de agenda melding worden gemaakt.
Belangstellenden zijn van harte welkom de openbare hoorzitting bij te wonen. Het kan zijn dat de agenda van de hoorzitting wijzigt (bijvoorbeeld wanneer een bezwaarschrift wordt ingetrokken, een zaak wordt uitgesteld of een nieuwe zaak wordt geagendeerd). Wij verzoeken u vriendelijk rekening te houden met de aanvangstijden van de hoorzitting. Is de hoorzitting eenmaal aangevangen, dan kunnen we u niet meer toelaten.