Agenda hoorzitting bezwaarschriftencommissie gemeente Noord-Beveland

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Toelichting:

Op dinsdag 5 november 2019 vanaf 16.30 uur houdt de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Noord-Beveland in de commissiekamer van het gemeentehuis te Wissenkerke (Voorstraat nr. 31) een hoorzitting. Tijdens deze hoorzitting zullen de volgende bezwaarschriften worden behandeld:

  • 16.30 uur: een bezwaarschrift tegen het besluit van het college van b en w d.d. 13 augustus 2019 tot het intrekken van een omgevingsvergunning voor het vernieuwen en vergroten van een loods aan het adres Zuidlangeweg nr. 9 te Kats.
  • 17.00 uur: een bezwaarschrift tegen het besluit van het college van b en w d.d. 21 augustus 2019 tot het afwijzen van een subsidie voor de plaatsing van zonnecellen bij een woning.
  • 17.30 uur: een bezwaarschrift tegen het besluit van het college van b en w d.d. 21 augustus 2019, waarbij vergunning is verleend voor het plaatsen van een mast op een perceel in Kats.
  • 18.00 uur: een bezwaarschrift tegen het besluit van het college van b en w d.d. 20 augustus 2019 op een verwijderingsverzoek in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De bezwaarschriftencommissie vergadert in beginsel openbaar. Dit kan anders zijn als de bezwaarschriftencommissie beslist dat er gewichtige redenen zijn die zich tegen openbaarheid verzetten. In dat geval vindt de zitting plaats met gesloten deuren en zal hiervan in de agenda melding worden gemaakt.
Belangstellenden zijn van harte welkom de openbare hoorzitting bij te wonen. Het kan zijn dat de agenda van de hoorzitting wijzigt (bijvoorbeeld wanneer een bezwaarschrift wordt ingetrokken, een zaak wordt uitgesteld of een nieuwe zaak wordt geagendeerd).
Wij verzoeken u vriendelijk rekening te houden met de aanvangstijden van de hoorzitting. Is de hoorzitting eenmaal aangevangen, dan kunnen we u niet meer toelaten.

Publicatiedatum: 23-10-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland