Agenda hoorzitting bezwaarschriftencommissie

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 11-03-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

Op maandag 23 maart 2020 vanaf 16.30 uur houdt de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Noord-Beveland in de raadszaal van het gemeentehuis te Wissenkerke (Voorstraat nr. 31) een hoorzitting. Tijdens deze hoorzitting zal het volgende bezwaarschrift worden behandeld:

16.30 uur: een bezwaarschrift tegen het verlenen van een omgevingsvergunning voor de vestiging van een pizzeria in het pand aan het adres Veerweg nr. 40 te Kamperland.

De bezwaarschriftencommissie vergadert in beginsel openbaar. Dit kan anders zijn als de bezwaarschriftencommissie beslist dat er gewichtige redenen zijn die zich tegen openbaarheid verzetten. In dat geval vindt de zitting plaats met gesloten deuren en zal hiervan in de agenda melding worden gemaakt.
Belangstellenden zijn van harte welkom de openbare hoorzitting bij te wonen. Het kan zijn dat de agenda van de hoorzitting wijzigt (bijvoorbeeld wanneer een bezwaarschrift wordt ingetrokken, een zaak wordt uitgesteld of een nieuwe zaak wordt geagendeerd). Wij verzoeken u vriendelijk rekening te houden met de aanvangstijden van de hoorzitting. Is de hoorzitting eenmaal aangevangen, dan kunnen we u niet meer toelaten.