Algemene beschouwingen 2020 BEN

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 20-11-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

ONWENSELIJK, ONNODIG, OVERBODIG              

ONWENSELIJK zijn de maatregelen die voorgesteld worden in het klimaatakkoord, dat het bedrijfsleven met zichzelf over de hoofden van de burgers heen heeft gesloten. BEN heeft met PvdA en D66 hierover een motie ingediend, waar iedereen voor stemde. Het klimaatakkoord gaat uit van woonlastenneutraliteit. Dat houdt in, dat de energiebesparende maatregelen die je voor je huis neemt, zich terugbetalen door een lagere maandelijkse rekening. Dat is een mooi principe, waar iedereen wel achter kan staan. Alleen staat er in de kleine lettertjes, dat dit niet voor iedereen hoeft te gelden. BEN trapt dus niet in die val. Er zijn veel oudere woningen, met name op Noord-Beveland, waar woonlastenneutraliteit een illusie is. Er wordt geschermd met kostendalingen in de toekomst, maar het laatste jaar namen de bouwkosten met ca. 15% toe, voornamelijk door maatregelen van de overheid.

ONNODIG zijn de lastenverhogingen die het college voorstelde. De laatste 10 jaar houdt de gemeente jaarlijks gemiddeld 3 ton over. De OZB, riool- en afvalstoffenheffing stijgen desondanks. BEN was de enige partij die hier tegen stemde.

OVERBODIG is het om als gemeente voor bank te spelen met gemeenschapsgeld. De jaarlijkse stijgingen van de lasten, leiden tot overbodig oppotten van gelden van de burgers. Per gezin heeft Noord-Beveland een algemene reserve van € 2250,-. Ter vergelijking: Kapelle € 810,  Borsele € 615 en Reimerswaal € 518. Waar is het voor nodig?

Jarenlang heeft de gemeente de burgers te veel laten betalen. En iedereen weet dat als je veel geld hebt, je het dan wel eens uit wil geven aan dingen die niet 100% strikt noodzakelijk zijn. Vraag niet te veel van de burger en laat hem zelf beslissen waar hij het geld aan uit wil geven. Dat is het standpunt van BEN, maar de andere partijen stemmen jaar op jaar voor lastenverhogingen. Begrijpt u waarom?

Mark Faasse