Algemene beschouwingen 2020 CDA Noord-Beveland

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 20-11-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

Als CDA hebben we tijdens de algemene beschouwingen aandacht gevraagd voor onder andere:
- Oplopende kosten sociaal domein.
- Vervolg Toekomstvisie aanpakken.
- Samen met onze inwoners plannen maken.
- Zoetwatervoorziening voor o.a. de landbouw op Noord-Beveland.
- Concrete plannen verbetering toeristisch product.
- Relatief hoge toeristenbelasting voor (mini-)campings.
- Blij met positieve input rondom planvorming MFA Wissenkerke.
- Blijvende aandacht voor veilige Deltaweg (N256).
De CDA-fractie is er trots op, dat zovelen op ons eiland deel hebben genomen aan het gesprek over de Toekomstvisie. Wij kijken ernaar uit om nu ook samen, met de betrokken partijen, te komen tot een omgevingsvisie.
In de afgelopen jaren hebben we samen mooie dingen bereikt op Noord-Beveland zoals o.a. vrijliggende fietspaden, de nieuwe wegen en riolering in de bebouwde kom van Kamperland, een nieuw MFA in Kortgene en de nieuwe “oude haven” in Colijnsplaat. Al deze plannen zijn tot stand gekomen in samenspraak met onze inwoners, als CDA zijn we hier trots op en zetten we deze werkwijze graag voort.
Als CDA maken we ons ook zorgen over het veranderende klimaat en ook wij zijn blij met ons informatiepunt om de burger te inspireren en te ondersteunen bij het plannen en uitvoeren van maatregelen om te verduurzamen. Maar we vragen ook aandacht voor de zoetwaterhuishouding voor onze boeren. Zijn er al concrete plannen hoe we de Noord-Bevelandse boeren hierin kunnen ondersteunen? 
Ook vragen we aandacht voor het faciliteren van de ondernemers in de toeristische sector om hun aanbod optimaal te kunnen laten aansluiten op de vraag uit de markt. Uiteraard binnen de afspraken zoals we die samen hebben gemaakt.
Voor komend jaar hebben we als CDA ingestemd met een zeer geringe kostenstijging voor onze eigen inwoners en in de daarop volgende jaren een evenwichtige verdeling van de lasten tussen onze eigen inwoners en de toeristen(belasting).
De CDA-fractie wijst erop dat wij verhoudingsgewijs veel campings en mini-campings hebben op Noord-Beveland. Bij deze ondernemingen maakt de toeristenbelasting een relatief groot deel van de kosten per persoon per nacht uit.
Een speciaal woord van dank aan onze waarnemend burgemeester die ons prima heeft begeleid en vertegenwoordigd. Op 18 december nemen we afscheid en krijgen we weer onze eigen burgemeester. Hoewel we u zeker gaan missen op Noord-Beveland zien we de toekomst van Noord-Beveland zonnig tegemoet.

Fractie van het CDA,
Johan Sandee
Kees Blok