Algemene beschouwingen 2020 VVD

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 20-11-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

Hij is uit, onze koerskaart! We legden deze voor tijdens de Begrotingsraad. Aan de hand van deze kaart nemen we onze inwoners de komende periode mee in de “Ronde van de VVD Noord-Beveland”. Via een tour over ons eiland lichten we een zestal pijlers toe waarover we de komende periode onze aandacht, zorg en waardering uitspreken.                            

Toerisme & Recreatie

Noord-Beveland biedt een prachtig “decor” en geschikte natuurlijke omstandigheden om te sporten, te recreëren en de batterij optimaal op te laden. We ondersteunen de recreatieve ondernemers.
We zetten in op hoogwaardige voorzieningen. De opwaardering van de entree van het Banjaardstrand is dan ook een mooi voorbeeld waar ingezet wordt op verbetering van kwaliteit.

Verkeer & Vervoer

Inwoners moeten zich veilig en optimaal van A naar B kunnen vervoeren. Daarbij ligt het accent voor de VVD op “veiligheid”. Niet alleen het hoofdwegennetwerk maar ook veilige toegangswegen (N256/Deltaweg) hebben in onze ogen grote prioriteit.

Burgerparticipatie

We zijn voorstander om samen met inwoners, ondernemers en dorpsraden veranderingen door te voeren ten gunste van de leefbaarheid. De VVD wil graag expertiseteams bestaande uit eigen eilandbewoners in het leven roepen. Inwoners met bepaalde kennis en kunde worden zo nog actiever  betrokken bij plannen binnen onze gemeente.

Agrarische sector

De VVD heeft veel waardering voor lokale boeren op ons eiland. Het zijn deze ondernemers die ons eiland onderhouden en voorzien in de dagelijkse behoefte van hoogwaardige, goede en verse Zeeuwse producten. We omarmen onze streekproducten en zijn trots op de boer.

Zorg

Onze eilandbewoners (jong & oud) verdienen de allerbeste zorg. Op Noord-Beveland prijzen we ons gelukkig met goede voorzieningen. Toch zijn er ook kritische kanttekeningen. Met name de jeugdzorg heeft onze bijzondere aandacht. Over de oplopende kosten en de openeindfinanciering maken we ons grote zorgen. Door alle zorgaanbieders, extra schakels en procesregisseurs die toegevoegd worden vragen we ons af: “Zien we door de bomen het bos nog wel?” “Hebben we door al die extra kosten en poppetjes nog wel oog waar het écht om zou moeten gaan?” Zie toe op passende zorg! 

Financiën

We willen een huishoudboekje dat de komende jaren op orde is én blijft. Door de financiële vraagtekens in het sociaal domein en de donkere wolken die daarmee samenhangen, moeten we verstandige keuzes maken. De VVD stelde voor om een eenmalige verhoging toe te passen om mogelijke tekorten in het sociaal domein op te vangen. Dit amendement haalde de stemming niet.
Benieuwd naar de gehele koers? Bezoek onze website: www.vvdnoordbeveland.nl.

Vriendelijke groet,
Dirk Hage  en  Stephan van Belzen