Baggerwerkzaamheden

Deze pagina is gearchiveerd op 09-02-2020.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 08-01-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

Medio januari vinden baggerwerkzaamheden plaats in Wissenkerke, Geersdijk en een deel van Kamperland.

Hoe worden de werkzaamheden uitgevoerd en wat betekent dit voor u?


Op de bodem van waterlopen, zoals sloten en vijvers, verzamelt zich in de loop der tijd een laag bagger. Bagger bestaat onder andere uit gevallen blad, plantenresten en inwaaiend zand en stof. Deze laag wordt steeds dikker met als gevolg dat een waterloop ondieper wordt. Een teveel aan bagger, riet en waterplanten stremt de doorstroming en kan wateroverlast veroorzaken. Bovendien zorgt te veel bagger voor groen, ondoorzichtig water. Wanneer er niets gedaan wordt, gaat de waterkwaliteit achteruit en kan het water zelfs gaan stinken. Om dit te voorkomen baggert het Waterschap regelmatig.
Voordat er gebaggerd kan worden, maait de aannemer de oevers van de waterloop. Daarna wordt vanaf de oever of vanaf het water met een kraan of schuifboot de baggerspecie opgegraven. Het in te zetten materieel wordt afgestemd op de waterlo(o)p(en) en omgeving. In de omgeving wordt de baggerspecie op twee verschillende manieren verwerkt. Waar mogelijk wordt de baggerspecie op de oever verspreid. Omdat dit in de omgeving niet overal kan, wordt ook een deel van de baggerspecie afgevoerd.

Baggerspecie op de kant

Een deel van de uitkomende baggerspecie wordt op de oever verspreid. Omdat de baggerspecie zich dan voor het eerst vermengt met zuurstof, kan dat enige stank veroorzaken. Dit betekent niet dat het verontreinigd is. Afhankelijk van de weersomstandigheden, moet de baggerspecie ongeveer twee maanden drogen voordat het verwerkt kan worden. Zodra de baggerspecie is opgedroogd, wordt de voedingsrijke bouwstof in de oever verwerkt. Deze methode van baggerverwerking is goedkoop en milieuvriendelijk. Zoals aangegeven zijn we voor het verwerken van de baggerspecie wel zeer afhankelijk van het weer. Daarom kunnen we niet exact aangeven wanneer deze werkzaamheden zijn afgerond.
Het andere deel van de uitkomende baggerspecie wordt opgeladen en met een vrachtwagen of met een kar naar een stuk land of een baggerspeciedepot afgevoerd. De vrachtwagens die de baggerspecie afvoeren, rijden een aantal keer per dag heen en weer en kunnen dus geluidsoverlast en verkeershinder veroorzaken. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Wanneer en door wie worden de werkzaamheden uitgevoerd?


De werkzaamheden worden in opdracht van waterschap Scheldestromen en gemeente Noord-Beveland uitgevoerd.