Beleidsregels landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang 2019 gemeente Noord-Beveland

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 25-09-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

Op 3 september 2019 heeft het college van b en w van de gemeente Noord-Beveland de beleidsregels Landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang 2019 gemeente Noord-Beveland vastgesteld. De beleidsregels treden in werking op 25 september 2019.
In de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 is de landelijke toegankelijkheid van maatschappelijke opvang vastgelegd. Middels de door het college vastgestelde beleidsregels wordt de landelijke toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang geborgd.
Voornoemde beleidsregels liggen gedurende zes weken kosteloos ter inzage op het gemeentehuis en zijn tevens digitaal te raadplegen op de website https://www.overheid.nl/lokale-wet-en-regelgeving.