Besluit tot actualisering mandaatbesluit RUD Zeeland 2014

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 09-10-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Noord-Beveland d.d.
3 september 2019 tot actualisering van het mandaatbesluit RUD Zeeland 2014 gemeente Noord-Beveland.

Op 3 september 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noord-Beveland besloten tot actualisering van het mandaatbesluit RUD Zeeland 2014 gemeente Noord-Beveland. Het geactualiseerde mandaatbesluit treedt in werking op 1 oktober 2019. 
Sinds 2014 is er nieuwe wet- en regelgeving vastgesteld. Tevens voert RUD Zeeland voor diverse deelnemers meer (andere) taken uit. Deze nieuwe ontwikkelingen zorgen ervoor dat het oude Mandaatbesluit op bepaalde onderdelen is achterhaald. Daarnaast waren enkele verbeteringen ten opzichte van het model Mandaatbesluit uit 2014 gewenst. Actualisatie van het Mandaatbesluit was derhalve noodzakelijk. ging van het mandaatbesluit wordt hierin voorzien.
Het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Noord-Beveland d.d.
3 september 2019 tot actualisering van het mandaatbesluit RUD Zeeland 2014 gemeente Noord-Beveland ligt gedurende zes weken kosteloos ter inzage op het gemeentehuis en is tevens digitaal te raadplegen op de website https://www.overheid.nl/lokale-wet-en-regelgeving.