Besluit tot wijziging van de Regeling commissie bezwaarschriften Samenwerking de Bevelanden

Deze pagina is gearchiveerd op 08-06-2019.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Toelichting:

Op 3 april 2019 hebben het algemeen en dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Bevelanden het besluit tot wijziging van de Regeling commissie bezwaarschriften Samenwerking de Bevelanden vastgesteld. Dit gewijzigde besluit treedt in werking op 2 mei 2019.

Het besluit tot wijziging van de Regeling commissie bezwaarschriften Samenwerking de Bevelanden ligt gedurende zes weken kosteloos ter inzage op het gemeentehuis.

Publicatiedatum: 08-05-2019