Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Noord-Beveland d.d. 11 juni 2019 tot wijziging van het mandaatbesluit RUD Zeeland 2014 gemeente Noord-Beveland

Deze pagina is gearchiveerd op 31-08-2019.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 31-07-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

Op 11 juni 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noord-Beveland besloten tot wijziging van het mandaatbesluit RUD Zeeland 2014 gemeente Noord-Beveland. Het gewijzigde mandaatbesluit treedt in werking op 1 augustus 2019. 
Met ingang van 1 juli 2019 voert RUD Zeeland asbesttaken als onderdeel van het basistakenpakket namens de deelnemers uit. Dientengevolge behoefde het mandaatbesluit RUD Zeeland 2014 gemeente Noord-Beveland en de bijbehorende mandaatlijst aanpassing. Middels de wijziging van het mandaatbesluit wordt hierin voorzien.

Het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Noord-Beveland d.d. 11 juni 2019 tot wijziging van het mandaatbesluit RUD Zeeland 2014 gemeente Noord-Beveland ligt gedurende zes weken kosteloos ter inzage op het gemeentehuis en is tevens digitaal te raadplegen op de website https://www.overheid.nl/lokale-wet-en-regelgeving.