Besluitvormende raadsvergadering

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Toelichting:

Datum: donderdag  7 november 2019
Aanvang: 19.30 uur
Plaats: gemeentehuis Wissenkerke

Voorlopige agenda:


1. Opening.
2. Spreekrecht burgers.
3. Aanwijzing primus voor de hoofdelijke stemming.
4. Vaststelling agenda.
5. Algemene beschouwingen door middel van presentaties van de fracties in de gemeenteraad.
6. Voorstel tot vaststelling van de Programmabegroting 2020.
7. Rondvraag.
8. Sluiting.

De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis vanaf donderdag 31 oktober 2019.

Spreekrecht

Degene, die van het spreekrecht als bedoeld onder agendapunt 2 gebruik wil maken, meldt dit voor aanvang van de vergadering bij de griffier C.H. Poortvliet.

Publicatiedatum: 23-10-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland