Beste inwoners van gemeente Noord-Beveland

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 25-03-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

We zien bemoedigende signalen van inwoners van de gemeente die juist nu doen wat nodig is en daarbij de naaste niet uit het oog verliezen. Daar ben ik u zeer dankbaar voor en ik ben ervan overtuigd dat we ons er op deze manier samen doorheen zullen slaan! Bijzonder veel respect heb ik voor mensen die werken in de zorg, die onder soms zware omstandigheden nog steeds voor u klaarstaan.

Het virus schaadt helaas ook onze lokale economie. Ik ben me ervan bewust dat er financiële gevolgen zijn voor de ondernemers. Dank aan jullie ook, voor het serieus omgaan met de gevolgen van dit virus.

Neem uw verantwoordelijkheid

We moeten verspreiding van het virus zien te voorkomen. De maatregelen hebben impact op ons leven, dat merken we met zijn allen. Via onze website
wordt u zo goed mogelijk op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen. Met u hoop ik dat we het coronavirus samen snel de baas zijn zodat we terug kunnen keren naar ons normale leven. Tot die tijd wens ik u veel gezondheid én wijsheid toe. In de maanden dat ik nu burgemeester van Noord-Beveland mag zijn, heb ik de gemeente leren kennen als een warme en betrokken gemeenschap. Het is juist deze betrokkenheid, die ons er doorheen gaat helpen. In moeilijke tijden, moeten we er voor elkaar zijn!


Loes Meeuwisse
Burgemeester Noord-Beveland