Bijeenkomst sport- en beweegaanbieders Noord-Beveland

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 28-08-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

Graag nodigen de gemeente Noord-Beveland en SportZeeland de sport- en beweegaanbieders op Noord-Beveland uit voor een interactieve bijeenkomst omtrent de invulling van het Sportakkoord. Wij gaan hier graag met u over in gesprek.
Een aantal ontwikkelingen omtrent sport en bewegen zijn:

  1. Bewegingsarmoede
  2. Veranderend beweeggedrag
  3. Traditionele verenigingsleven staat onder druk
  4. Van binnen naar buiten

Deze uitdagingen en kansen vormen de basis voor lokaal beleid voor de gemeente Noord-Beveland. Uitdagingen waar we als gezamenlijke Noord-Bevelandse partijen voor staan. Iedere partner doet mee vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid.
We hopen met u in gesprek te gaan op woensdag 18 september 2019 om 19.30 uur in het gemeentehuis te Wissenkerke. Inloop vanaf 19.15 uur.

Aanmelden

Wij verzoeken u ons uiterlijk 11 september 2019 aan te melden en te laten weten met hoeveel personen (maximaal 2 per aanbieder) u aanwezig zult zijn, via het e-mailadres. Ook voor meer informatie kunt u contact opnemen via bovenstaand mailadres. Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs.