Bijlage 9 van de Bouwverordening gemeente Noord-Beveland 15e wijziging

Deze pagina is gearchiveerd op 08-06-2019.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Toelichting:

Op 28 maart 2019 heeft de gemeenteraad van de gemeente Noord-Beveland bijlage 9 van de Bouwverordening Noord-Beveland t/m 15e wijziging. Bijlage 9 betreft het Reglement van orde van de commissie ruimtelijke kwaliteit. Deze bijlage treedt in werking op 30 april 2019. Per gelijke datum wordt de oude bijlage 9 ingetrokken.

Bijlage 9 van de Bouwverordening gemeente Noord-Beveland 15e wijziging diende te worden gewijzigd gelet op het feit dat nieuwe leden van de commissie ruimtelijke kwaliteit zijn voorgesteld die ingediende bouwplannen toetsen aan redelijke eisen van welstand. Dit heeft geresulteerd in de nieuwe bijlage 9 die op 28 maart 2019 door de gemeenteraad van de gemeente Noord-Beveland is vastgesteld.

Bijlage 9 van de Bouwverordening gemeente Noord-Beveland 15e wijziging ligt gedurende zes weken kosteloos ter inzage op het gemeentehuis en is tevens digitaal te raadplegen op de website.

Publicatiedatum: 08-05-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland