Boterbloemwei 40, Kortgene

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning
Toelichting:

Het kappen van een eik

Dit besluit krijgt rechtskracht  met ingang van de 7e week vanaf het moment dat het aan de aanvrager bekend is gemaakt door toezending. Het besluit is echter nog niet onherroepelijk omdat er nog bezwaar kan worden aangetekend door belanghebbenden. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank.

Publicatiedatum: 29-01-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Kortgene

Tegen aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag.