Buitengewone openbare raadsvergadering

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 04-12-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

Datum: woensdag 18 december 2019
Aanvang: 15.00 uur
Plaats: gemeentehuis Wissenkerke

Agenda:

  1. Opening.
  2. Welkomstwoord door de waarnemend voorzitter van de raad, de heer D.P. Hage.
  3. Voorlezen van het Koninklijk Besluit van de benoeming van mevrouw drs. G.L. Meeuwisse door de raadsgriffier C.H. Poortvliet.
  4. Beëdiging en toespraak door de Commissaris van de Koning, de heer drs. J.M.M. Polman.
  5. Officiële installatie van mevrouw drs. G.L. Meeuwisse tot burgemeester van de gemeente Noord-Beveland door de waarnemend voorzitter van de raad, door overdracht van de voorzittershamer en de ambtsketen.
  6. Toespraak door de locoburgemeester de heer W.H.J.M. Schenkelaars.
  7. Toespraak door burgemeester J.F. Mulder namens de Zeeuwse burgemeesterskring.
  8. Installatierede van burgemeester drs. G.L. Meeuwisse.
  9. Sluiting.

Op woensdag 18 december 2019 om 15.00 uur vindt er een buitengewone raadsvergadering plaats waarin mevrouw drs. G.L. Meeuwisse wordt beëdigd en geïnstalleerd als burgemeester van Noord-Beveland. Gezien de capaciteit van de raadszaal is deze alleen voor genodigden. Na de buitengewone raadsvergadering vindt er een kennismakingsreceptie plaats in het gemeentehuis te Wissenkerke van 16.30 tot 18.00 uur. Daarvoor bent u van harte uitgenodigd.