Burenruzies en de gemeente

Deze pagina is gearchiveerd op 03-07-2020.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 03-06-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

Burenruzies gaan vaak over verbouwplannen, overlast van geluid of stank en de plaatsing van een schuur, hek of heg. De irritaties beginnen dan met een kleinigheid. Zoals harde muziek, blaffende honden of bouwmaterialen op de stoep. Zeker nu er veel mensen thuis zitten of thuis werken en daardoor meer met de directe omgeving en de buren te maken hebben, kunnen er meer ergernissen ontstaan.

Vaak wordt direct de gemeente gebeld zonder de buren te spreken. Ervaring leert dat een goed gesprek volstaat om conflicten op te lossen of te voorkomen. Geschillen over erf(af)scheidingen, aanplant, gezamenlijk eigendom, uitzicht en dergelijke zijn privaatrechtelijke aangelegenheden: zaken tussen burgers. Hiermee kan en mag de gemeente zich niet bemoeien. De gemeente wordt regelmatig gebeld over privaatrechtelijke kwesties. Vaak wordt er geprobeerd om mee te denken en wordt er een advies gegeven. Voor uitgebreider advies kan er contact worden opgenomen met het Juridisch Loket. www.juridischloket.nl  tel: 0900 – 8020. Er is een vestiging in Middelburg.