Colijnsplaatseweg 16, Colijnsplaat

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning
Toelichting:

Het gebruik van een woning als deeltijd woning

Publicatiedatum: 20-05-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Colijnsplaat

Binnen 6 weken na de dag van verzending van de vergunning kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De vergunningen treden na de dag van verzending in werking. Let op: de verzenddatum kan afwijken van publicatie- of besluitdatum. Voor informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Beleid en projecten (14 0113).