Compliment mantelzorgers

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 01-07-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

Mantelzorgers zijn mensen die zorgen voor familie, vrienden of buren, die door gezondheid of leeftijd hulp nodig hebben. Er is vaak geen keus, het overkomt je!
De gemeente Noord-Beveland waardeert dit zeer en wilt u daarom een Zeeuws mandje met een bloemenplukbon cadeau doen. De inhoud van het mandje is een verrassing, met de bloemenplukbon kunt u het gehele bloeiseizoen bloemen plukken in de bloemranden. Stichting Akkerleven heeft 28 km x 3 meter bloemranden ingezaaid doorgaande wegen, fiets- en wandelpaden op Noord-Beveland.

Als u denkt in aanmerking te komen voor deze attentie kunt u mailen naar info@noord-beveland.nl. Als mailen echt niet mogelijk is kunt u contact opnemen met An Butter van de gemeente Noord-Beveland 0113-377377 of u stuurt een kaartje met uw aanmelding en adresgegevens naar : gemeente Noord-Beveland, Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke.

NOTE: firma Sandee gaat de levering verzorgen van de pakketjes, u geeft door uw aanmelding uitdrukkelijk toestemming aan de gemeente Noord-Beveland uw naam- en adresgegevens te verwerken voor het kunnen verzenden van de attentie. Wij geven uw naam- en adresgegevens door aan de firma Sandee, zodat zij de levering van de attentie kunnen verzorgen.  Wij hebben afgesproken met de Firma Sandee dat uw naam- en adresgegevens direct na de levering zullen worden vernietigd en voor geen ander doel zullen worden gebruikt dan de levering van de attentie.

Let op: bezorging 7 juli

Mededeling voor diegene die zich voor 27 juni heeft aangemeld voor de attentie: dinsdag 7 juli wordt de attentie bezorgd. Het zou fijn zijn als u thuis bent om het pakketje in ontvangst te nemen. U kunt bellen met mevrouw Butter (0113 377377)  als dit voor u echt niet mogelijk is.