Grondprijzen gemeente

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 29-01-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

De gemeente stelt jaarlijks een notitie op met verkoopprijzen voor woningbouwgronden die in het bezit zijn van de gemeente Noord-Beveland. De ‘Notitie Grondprijzen en parameters grondexploitatie 2020 Gemeente Noord-Beveland’ is onlangs door burgemeester en wethouders vastgesteld, na consultering van de raad. Voor de uitvoering van de notitie is ook de ‘Grondprijsbrief 2020’ vastgesteld. De teksten zijn opgenomen op onze website www.noord-beveland.nl/grondbeleid. U kunt de notitie en de grondprijsbrief natuurlijk ook bij ons komen inzien.