Havelaarstraat 36, Colijnsplaat

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning
Toelichting:

Het kappen van een notenboom.

Dit besluit krijgt rechtskracht  met ingang van de 7e week vanaf het moment dat het aan de aanvrager bekend is gemaakt door toezending. Het besluit is echter nog niet onherroepelijk omdat er nog bezwaar kan worden aangetekend door belanghebbenden. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank.

Publicatiedatum: 04-12-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Colijnsplaat

Binnen 6 weken na de dag van verzending van de vergunning kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De vergunningen treden na de dag van verzending in werking. Let op: de verzenddatum kan afwijken van publicatie- of besluitdatum. Voor informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Beleid en projecten (14 0113).