Heb jij hart voor Wissenkerke?

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 20-11-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

Heb jij ook hart voor Wissenkerke en heb je de leefbaarheid van het dorp hoog in het vaandel staan? Dan is het een idee om lid te worden van de dorpsraad van Wissenkerke. Deze houdt per 1 januari 2020 op met te bestaan en dorpsraadvoorzitter de heer Groeneveld zou graag het stokje doorgeven aan enthousiaste personen die het beste voor hebben met Wissenkerke.

Wat doet de dorpsraad?

Een dorpsraad heeft als doel de leefbaarheid te behouden en te verhogen in het dorp. De dorpsraad is een orgaan dat zich uitsluitend tot doel stelt het algemene belang van het dorp en zijn bewoners te behartigen en is daarmee niet politiek gebonden. De dorpsraad bevordert het woon-, leef- en werkklimaat. Omdat de dorpsraad geen verantwoording hoeft af te leggen aan een politieke partij kan het zich volledig en ongebonden inzetten voor de belangen van Wissenkerke. Denk en praat mee over de ontwikkelingen binnen Wissenkerke, zoals bijvoorbeeld de invulling van de multifunctionele accommodatie.

Interesse?

Voor meer informatie kan men terecht bij de heer Groeneveld via 0113 785102 voor 1 december aanstaande. Bij voldoende geïnteresseerden wordt een bijeenkomst georganiseerd waarin meer uitleg wordt gegeven over de dorpsraad.