Het is groen en niet grijs!

Deze pagina is gearchiveerd op 18-01-2020.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 18-12-2019

Onze gemeente streeft ernaar om alle waardevolle afvalstromen goed te scheiden zodat deze op de juiste manier hergebruikt kunnen worden. Het doet ons goed dat vele burgers hieraan gehoor geven.  Uit onderzoek blijkt dat er nog teveel etensresten, groente- fruitresten en tuinafval in de grijze container zitten.
Halverwege het jaar 2020 zullen alle grijze (PMD+ containers) en groene (GFT containers) worden vernieuwd binnen onze gemeente. U krijgt hier te zijner tijd nog bericht over.

Als we op een goede manier het GFT-afval scheiden, kunnen er grondstoffen van gemaakt worden, zoals compost en biogas. Bovendien verkleint u hiermee het restafval wat verbrand wordt. Bij verbranding komen schadelijke stoffen vrij én kan het niet meer worden hergebruikt. Daarbij komt dat verbranden erg kostbaar is.

Door alle afvalstromen op een goede wijze te scheiden, hoopt onze gemeente de doelstelling van het Uitvoeringsprogramma VANG (Van Afval Naar Grondstof) te behalen, namelijk 100 kg restafval per jaar. Helpt u ons mee deze doelstelling te behalen?

Voor meer informatie hoe u uw afval dient te scheiden: www.afvalscheidingswijzer.nl.