Huisvestingsverordening tweede woningen gemeente Noord-Beveland 2019

Deze pagina is gearchiveerd op 23-06-2019.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 22-05-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

Op 25 april 2019 heeft de gemeenteraad van de gemeente Noord-Beveland de Huisvestingsverordening tweede woningen gemeente Noord-Beveland 2019 vastgesteld. De verordening treedt in werking op 18 mei 2019. Per gelijke datum wordt de Huisvestingsverordening tweede woningen 2018, vastgesteld door de gemeenteraad op 26 april 2018, ingetrokken.
Deze verordening is zo opgesteld dat woningen in de kernen niet meer gebruikt kunnen worden als deeltijdwoning, maar uitsluitend als permanente woning. De verordening geldt niet voor woningen die volgens het bestemmingsplan een dubbelbestemming hebben, zoals de woningen op De Schotsman/Ruiterplaat. De verordening geldt ook niet voor woningen in de recreatieparken en in het buitengebied.
In de Huisvestingsverordening tweede woningen gemeente Noord-Beveland 2019 is tevens opgenomen dat deeltijdwonen niet is toegestaan, mits hiervoor een vergunning is verleend. Een vergunning kan alleen worden verleend, indien er wordt voldaan aan een aantal specifieke voorwaarden, bijvoorbeeld wanneer iemand een woning heeft verkregen uit een erfenis. Ook kan er een vergunning voor deeltijdbewoning worden verleend voor een aantal appartementengebouwen. De betreffende gebouwen zijn opgenomen in de verordening.

De Huisvestingsverordening tweede woningen Noord-Beveland 2019 ligt gedurende zes weken kosteloos ter inzage op het gemeentehuis en is tevens digitaal te raadplegen op de website https://www.overheid.nl/lokale-wet-en-regelgeving.