Informatieve raadsvergadering 2 juli 2020

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 17-06-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

DEZE RAADSVERGADERING IS I.V.M. DE CORONAMAATREGELEN ZONDER PUBLIEK EN PERS.

Datum: donderdag 2 juli 2020
Aanvang: 19.30 uur
Plaats: gemeentehuis Wissenkerke

VOORLOPIGE AGENDA:

  1. Opening.
  2. Vaststelling agenda.
  3. Mededelingen college.
  4. Informatieverstrekking door raadsleden t.a.v. ontwikkelingen met betrekking tot Gemeenschappelijke Regelingen.
  5. Presentatie door Stichting Behoud Nicolaaskerk m.b.t. hun plannen.
  6. Behandeling voorstel tot vaststelling van de gemeentelijke jaarrekening 2019 met toelichting door de accountant.
  7. Behandeling van de 1e Bestuursrapportage 2020. (komt niet terug in de besluitvormende raad)
  8. Rondvraag.
  9. Sluiting.

De stukken kunt u ook raadplegen op de website.