Informatieve raadsvergadering

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 06-05-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

Deze raadsvergadering is i.v.m. de coronamaatregelen zonder publiek en pers.

Datum: donderdag 14 mei 2020

Aanvang: 19.30 uur

Plaats: gemeentehuis Wissenkerke

Agenda:

 1. Opening.
 2. Vaststelling agenda.
 3. Mededelingen college.
 4. Informatieverstrekking door raadsleden t.a.v. ontwikkelingen met betrekking tot Gemeenschappelijke Regelingen.
 5. Voorstel tot vaststelling van de notulen van de informatieve raadsvergadering van 23 april 2020.
 6. Behandeling voorstel tot vaststelling van het Actieplan Jeugdhulp. Toelichting door de heer Norbert Strijker.
 7. Behandeling voorstel tot vaststelling van de RES 1.0.
 8. Behandeling voorstel om in te stemmen met de jaarrekening 2019 en de meerjarenbegroting 2021-2024 van GR de Bevelanden.
 9. Behandeling voorstel om in te stemmen met de jaarrekening 2019, de 1e tot en met de 4e begrotingswijziging 2020 en de conceptbegroting 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Afvalstoffenverwijdering Zeeland. (OLAZ)
 10. Behandeling voorstel tot het afgeven van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de bouw van een bedrijfswoning aan de Torendijk 105a te Kortgene.
 11. Behandeling voorstel tot het afgeven van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de uitbreiding van Kingfish
 12. Rondvraag.
 13. Sluiting.

De stukken kunt u ook raadplegen op de website via www.noord-beveland.nl/raadsstukken.