Inzamelinstructies aanbieden containers

Deze pagina is gearchiveerd op 18-01-2020.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 18-12-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland
 • Wij vragen u de containers aan te bieden op de aangewezen aanbiedplaats (niet voor uitritten). Wilt u bij het aanbieden van de containers rekening houden met de overlast die dit met zich mee kan brengen voor uw buren/omgeving. Wij vragen u om zeker tussen 22.00 uur en 06.00 uur lawaaioverlast te voorkomen. Om 7.30 uur start de ZRD met de inzameling in de kernen. De ZRD start in het buitengebied om 06.30 uur met inzameling.
 • Als gebruiker bent u verantwoordelijk voor de verstrekte container(s). Haal uw container na lediging zo spoedig mogelijk, maar in elk geval op de dag van lediging, terug naar uw eigen terrein. Als gemeente kunnen wij handhaven op containers die te lang op de aanbiedplaats blijven staan.
 • De container moet met de wielen naar de woning en van de rijbaan afgewend aangeboden worden.
 • Het juiste afval moet aangeboden worden in de daarvoor bestemde container.
 • Naast de container geplaatste goederen worden niet meegenomen.  
 • De container mag niet tegen een ander object staan, bijvoorbeeld palen.
 • De containers dienen niet tegen elkaar aangezet te worden. Zet deze ongeveer 30 cm (stoeptegel) van elkaar af.
 • Het deksel van de container dient gesloten te zijn.
 • Druk tuinafval / vochtig afval niet te vast aan in verband met vastklemmen/vastkleven.
 • Zorg er voor dat het afval in de container(s) los zit, zodat deze goed geledigd kan worden.
 • Gooi GFT-afval bij voorkeur los in de container. Gebruik géén composteerbare zakken zonder het kiemplantlogo.
 • De container mag niet zwaarder zijn dan 75 kg.