Isoleren is voor het klimaat, akkoord!

Deze pagina is gearchiveerd op 17-08-2019.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 17-07-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

Onze gemeenteraad heeft recent een nieuwe subsidieverordening Duurzaam Bouwen vastgesteld. Voor nieuwe huizen is het aantal gesteunde ingrepen verminderd. Nieuwe huizen moeten al gasloos gebouwd worden en zijn om toch comfortabel te zijn al erg duurzaam. De uitdaging voor bestaande huizen is veel groter! Daarom zijn in de nieuwe regeling de bedragen verhoogd! Kijk eens op onze website, vóór u aanvangt met de werkzaamheden. Mogelijk ontvangt u al vlot een deel van de gemaakte kosten terug! Dat is dubbel besparen!
Na het sluiten van het Klimaatakkoord is ook vanuit Den Haag de landelijke subsidie regeling voor verduurzaming van private woningen weer opengesteld. Vanaf augustus zijn er weer mogelijkheden. Kijk eens op de website van RVO onder Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH).
Geen idee hoe u uw woning verder kunt verduurzamen? Via onze subsidieregeling kunt u de kosten voor het opstellen van een maatwerkadvies deels vergoed krijgen. Doet u dit via de ECNB, dan is het helemaal voordelig, zijn dragen daar dan ook een deel in bij. Weet u nadien precies welke maatregelen voor uw huis het meest zinvol is.
Wilt u meer weten over isolatiesoorten, verwarmingsopties of een zonnepaneel eens vasthouden? Kom kijken in onze voorlichtingsruimte te Wissenkerke. Gelegen aan de Noordeindstraat 23 te Wissenkerke. Iedere 2e dinsdag van de maand van 19.00 tot 22.00 geopend, ook voor u.