Jacobaweg 1 b, Kamperland

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Geweigerde omgevingsvergunning
Toelichting:

Het bouwen van een schuur

Publicatiedatum: 15-07-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Kamperland

Binnen 6 weken na de dag van verzending van de geweigerde vergunning kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. Let op: de verzenddatum kan afwijken van publicatie- of besluitdatum. Voor informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Beleid en projecten (14 0113).