Kaveluitgifte van bedrijfsgrond op een voormalig parkeerterrein aan Het Rip in Kamperland

Deze pagina is gearchiveerd op 08-06-2019.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Toelichting:

De gemeente is van plan om op een voormalig parkeerterrein aan Het Rip in Kamperland bouwkavels voor bedrijfsgrond uit te geven.
Op de website vindt u meer informatie en kunt u zich vanaf donderdag 23 mei a.s. vanaf 9.00 uur uitsluitend met gebruikmaking van het inschrijfformulier op de website inschrijven voor een bouwkavel. Uw bedrijf dient ingeschreven te staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. U dient de inschrijving in het Handelsregister bij te voegen.
De inschrijving dient uiterlijk donderdag 6 juni a.s. ingediend te worden. Plaatsing op de wachtlijst vindt plaats volgens het principe “wie het eerst komt, het eerst maalt” waarbij inschrijvingen die binnenkomen voor donderdag 23 mei a.s. voor 9.00 uur niet in behandeling worden genomen en niet op de wachtlijst worden opgenomen.

Wanneer er meerdere inschrijvingen gelijktijdig bij de gemeente binnenkomen zal op een nog nader te bepalen datum tussen deze inschrijvingen een loting plaatsvinden voor de bepaling van de volgorde van plaatsing op de wachtlijst. Als hier sprake van is, mag u bij deze loting aanwezig zijn.   

Publicatiedatum: 08-05-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland