Kent u iemand die een Koninklijke onderscheiding verdient?

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 17-06-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

Overal in Nederland zetten mensen zich in voor de  samenleving. Meestal doen ze dat onopvallend en  op de achtergrond. Maar deze personen zouden best eens in het zonnetje mogen worden gezet. Kent u zo iemand, en vindt u dat deze persoon publieke erkenning verdient? De meest waardevolle waardering voor hem of haar is het toekennen van een Koninklijke onderscheiding of ‘lintje’. Iedereen mag zo’n lintje aanvragen, voor elke gewenste kandidaat. Ook buitenlanders of in het buitenland woonachtige Nederlanders kunnen worden voorgedragen.

Wanneer kan iemand een lintje verdienen?

Iemand kan een lintje verdienen als sprake is van persoonlijke bijzondere verdiensten voor de samenleving. Dat kan vrijwilligerswerk zijn, maar ook  een bijzondere invulling van een betaalde hoofdfunctie of een combinatie van beide.
Vrijwilligers die zich 15 jaar of langer onbaatzuchtig inzetten voor organisaties op bijvoorbeeld het gebied van sport, kunst, cultuur,  kerkelijk leven, natuur, pleegzorg of openbare orde en veiligheid, kunnen bijvoorbeeld een lintje verdienen. Denk daarbij onder meer aan de activiteitenbegeleider in het verzorgingshuis of de coach van de sportclub.
Maar ook aan de organisator van evenementen, de bezorger van het clubblad en iemand die jarenlang een bestuursfunctie vervult.

Ook iemand die in zijn werk buitengewone prestaties levert, kan worden onderscheiden. Hij of zij moet dan ‘bijzondere of zeer uitzonderlijke verdiensten in de werkkring’ hebben verricht. Daarvan is sprake als de prestaties aanzienlijk verder gaan dan wat normaal gesproken van iemand in zo’n functie wordt verwacht. Het gaat dus om de persoonlijke inzet, visie en kwaliteiten. Bovendien moet de samenleving baat hebben bij het verrichte werk. Het mag dus niet alleen van nut zijn voor de onderneming, organisatie of instelling waar de kandidaat werkt.

Aanvragen

Als u iemand wilt voordragen voor een Koninklijke onderscheiding, kunt u contact opnemen met de gemeente. De bestuurssecretaresse adviseert u of de verdiensten bijzonder genoeg zijn voor een lintje. Ook krijgt u uitleg over de procedure.
Het aanvraagformulier voor een lintje kunt u downloaden van www.lintjes.nl of opvragen bij de gemeente. Op het aanvraagformulier vult u de persoonsgegevens van uw kandidaat in, inclusief naam, adres en woonplaats.

Aanvraag indienen voor 1 juli 2020

Als u een onderscheiding wilt aanvragen voor de Algemene Gelegenheid in 2021 (de lintjesregen), dan moet de aanvraag voor uiterlijk 1 juli 2020 worden ingediend.