Kinderburgemeester

Deze pagina is gearchiveerd op 09-02-2020.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 08-01-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

Kinderburgemeester Mares uitnodigen voor een toespraak, opening of andere activiteit? Dat is zeker mogelijk. Het verzoek om de kinderburgemeester te betrekken bij uw activiteit of evenement kan per mail ingediend worden via: kinderburgemeester@noord-beveland.nl.
Kijk voor meer informatie over kinderburgemeester Mares op www.noord-beveland.nl.