Matrassen aanbieden op de milieustraat

Deze pagina is gearchiveerd op 18-01-2020.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 18-12-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

Matrassen kunnen per 1 januari a.s. aangeboden worden op onze milieustraat te Wissenkerke. U kunt uw matras kwijt in de daarvoor bestemde matraskar(ren). Matrassen kunnen dus per 1 januari a.s. niet meer worden aangeboden als grof huishoudelijk restafval.