Melding Activiteitenbesluit van H.N. de Kater

Deze pagina is gearchiveerd op 23-06-2019.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 22-05-2019

Op 25 april 2019 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van H.N. de Kater gelegen aan Thoorndijk in Geersdijk.
Het betreft een melding voor voor de tijdelijke opslag van 230 m3 champost op het perceel aan de Thoorndijk kadastraal bekend als gemeente Wissenkerke sectie S 192.
Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij Mattheij, T. medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 51208096 of 0115-745100.
De melding is geregistreerd onder nummer M-ACT190196.