Melding Activiteitenbesluit

Deze pagina is gearchiveerd op 06-06-2020.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 06-05-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

Op 23 april 2020 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van Dees Wisse Agrp V.O.F. Het betreft een melding voor het tijdelijk opslaan van Champost op een perceel landbouwgrond aan de Boomdijk te Wissenkerke. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij C. Mulders,  medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 51205993. De melding is geregistreerd onder nummer M-ACT200217.