Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 17-06-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

Op 28 mei 2020 is er een melding in het kader van Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval van Joop Rodenburg Sloopwerken en Puinrecycling B.V. ontvangen.
Het betreft een melding voor het in gebruik hebben van een mobiele puin breekinstallatie op de locatie gelegen aan de Prinsendijk 21 in Kortgene.
De werkzaamheden zullen plaatsvinden in de periode van 15 juni 2020 tot en met 11 september 2020 en zal maximaal 1 werkdag duren.
De kennisgeving wordt overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, lid 3, van het Besluit Mobiel breken bouw- en sloopafval gepubliceerd in een regionaal huis-aan-huisblad. De melding is geregistreerd onder de nummer V-MMP20006/ 00246826.
Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij de RUD Zeeland, telefoonnummer +31 (0)651202869