Ontwerpbestemmingsplan Boomdijk 2

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 29-07-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend. Vanaf 30 juli tot en met 9 september 2020 ligt het ontwerpbestemmingsplan “Boomdijk 2” ter inzage. Het plan voorziet in de bouw van een woning op Boomdijk 2 te Kats in het kader van de ruimte-voor-ruimte-regeling. Het ontwerpbestemmingsplan kan worden ingezien op het gemeentehuis, Voorstraat 31 te Wissenkerke (alleen op afspraak). Het plan is ook te zien op de websites www.noord-beveland.nl/planprocedure en www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1695.BPBoomdijk2-ON01.

Gedurende de inzagetermijn kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze over dit ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Noord-Beveland, Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke. Indien u mondeling een zienswijze wenst in te brengen, kunt u contact opnemen met de afdeling Beleid & Projecten, telefoon 14 0113.