Onze dienstverlening vanuit het Sociaal loket gemeente Noord-Beveland

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 29-07-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

Gemeente Noord-Beveland heeft een Sociaal Loket om dichtbij uw woonomgeving een antwoord te kunnen geven op veel van uw vragen binnen het sociale domein.
Door het coronavirus is alles een beetje anders, maar u kunt nog altijd telefonisch via 0113-377377 of per mail via info@noord-beveland.nl contact met ons opnemen voor de volgende zaken.


•  Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Voor alle vragen over opvoeden en opgroeien! Bereikbaar via 0113-377377 of via de mail cjg@noord-beveland.nl. Meer informatie vindt op www.cjgnoord-beveland.nl

• Het Steunpunt Vrijwilligerswerk & Mantelzorg

Het Steunpunt is er voor vrijwilligers en mantelzorgers op Noord-Beveland. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk, of bent u al vrijwilliger of mantelzorger en wilt u iets bespreken? Neem dan contact op met het Steunpunt!


• Minimaregelingen o.a. het declaratiefonds

Het declaratiefonds van de gemeente Noord-Beveland is er speciaal om mensen met een minimum inkomen een extra steuntje in de rug te geven. Voor het indienen van een aanvraag kunt u een declaratieformulier opvragen bij de gemeente Noord-Beveland maar ook voor vragen of meer informatie kunt u daar terecht.     

                      
•  De ouderenadviseur

U denkt er misschien nu nog niet aan, maar er kan een moment komen waarop u hulp nodig heeft. Soms wordt deze hulp u geboden door uw omgeving, maar als dit niet zo is dan kunt u een beroep doen op de ouderenadviseur van uw gemeente. Bijvoorbeeld voor:
- Vervoer, uw mobiliteit
- Eenzaamheid
- Het regelen van een alarmering zodat u altijd iemand kunt waarschuwen
- Het regelen van een warme maaltijd via Tafeltje Dekje. Tafeltje Dekje is een voorziening waar men, onder bepaalde voorwaarden, 7 dagen per week gebruik van kan maken. De maaltijden worden rond het middaguur door een groep enthousiaste vrijwilligers aan huis bezorgd.


• Wmo ( Wet maatschappelijk ondersteuning ) en/of financiën

Bij de Wmo kunt u bijvoorbeeld een aanvraag doen voor huishoudelijke hulp, maar ook voor een pasje van de Regiotaxi, kortom voor al uw (zorg)vragen. Wij zullen dan e.e.a. voor uw melden bij de afdeling WIZ van GRdeBevelanden waar de uitvoering ligt. Als blijkt dat er meer hulp/zorg nodig is zullen wij helpen met het in schakelen van de juiste zorgaanbieder.
Door het coronavirus is er op dit moment geen Welzijnsplein, Taalcafé, Bewegen voor ouderen, cursus Halt u Valt en Open tafels. Wij zullen u via het Noord-Bevelands advertentieblad (gele krantje) op de hoogte houden van wanneer we weer van start kunnen gaan!

Contact

Het Sociaal Loket is gevestigd in het gemeentehuis, Voorstraat 31 in Wissenkerke. Wij zijn geopend van maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08. 30 tot 12.00 uur. Telefoon 0113-377377 of info@noord-beveland.nl.
Let op: op dit moment alleen op afspraak!