Opening kruising Ruiterplaatweg

Deze pagina is gearchiveerd op 20-06-2019.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 20-05-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

Het project ‘Rondom Kamperland’ is in volle gang. In verschillende fasen worden er infrastructurele maatregelen getroffen. Fase 1 is vorig jaar afgerond en fase 2 is in volle uitvoering. Volgend jaar zal fase 3 aan de beurt komen.

Aanleiding van de aanpassingen was de bouw van het Winkelcentrum Kamperland, waardoor er verschillende ondernemers uit de Veerweg zijn weggetrokken. Om de leefbaarheid van het dorp te stimuleren, vonden partijen het van belang om gezamenlijk plan te maken. De dorpsraad Kamperland (Dorak), de ondernemersvereniging Kamperland (OVK) en de gemeente zijn hiermee aan de slag gegaan. De dorpsraad Kamperland heeft het plan ‘het Lint verbindt’ laten opstellen en de gemeente het Verkeerscirculatieplan.

De afronding van de verkeersmaatregelen aan de Ruiterplaatweg willen wij graag met u vieren. De gemeente, Dorak en de OVK nodigen u dan ook uit voor de officiële opening van de kruising van de Ruiterplaatweg. Dit vindt plaats op dinsdag 28 mei om 18.00 uur in Brasserie van B. Wij vragen u om u aan te melden door te mailen en verwelkomen u graag op dinsdag 28 mei tijdens de officiële opening.