Opslag champost / vaste mest

Deze pagina is gearchiveerd op 23-06-2019.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 22-05-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

Met name in deze periode van het jaar worden op diverse plaatsen op het eiland weer opslagen van met name champost  gerealiseerd. Een activiteit die noodzakelijk is voor de agrarische bedrijfstak en zeker in het kader van duurzaamheid een plek heeft in circulaire landbouw.  Wij zijn ook voorstander van het zoveel mogelijk gebruik maken van natuurlijke grondstoffen. In tegenstelling tot gebruik van kunstmest, kan het zijn dat met name bij het storten en uitrijden hiervan wat andere geuren vrijkomen. Overigens gebeurt deze activiteit altijd in principe in goed overleg met de Regionale Uitvoeringsdienst  (RUD).
Wij vragen gelet op bovenstaande, onze agrarische ondernemers in de eerste plaats zich te houden aan de gestelde wet- en regelgeving, maar ook om rekening te houden met inwoners en recreanten en eventuele overlast tot een minimum te beperken.

Helemaal wegnemen van de geur is echter onmogelijk. Daarom vragen wij u als bewoners en recreanten andersom eveneens om begrip voor deze voor het eiland authentieke bedrijfstak, waarin toch een groot deel van de eilandbewoners zijn/haar brood verdient. Wij danken u voor uw begrip.