Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Noord-Beveland 2019

Deze pagina is gearchiveerd op 19-07-2019.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 19-06-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

Op 30 april 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noord-Beveland de Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Noord-Beveland 2019 vastgesteld. De regeling is in werking getreden op 14 juni 2019. Op 14 juni 2019 is de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Noord-Beveland door de gemeenteraad van de gemeente Noord-Beveland ingetrokken.

De Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Noord-Beveland 2019 ligt gedurende zes weken kosteloos ter inzage op het gemeentehuis en is tevens digitaal te raadplegen op de website Overheid.nl