Regiobijeenkomst RES Zeeland

Deze pagina is gearchiveerd op 23-06-2019.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 22-05-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

Het samenwerkingsplatform Zeeuws Energieakkoord organiseert op 27 mei in De Mythe in Goes een regiobijeenkomst over de eerste bouwstenen van de concept Zeeuwse Regionale Energiestrategie (RES). Iedereen is welkom.

Belangstellenden kunnen vanaf 20.00 uur binnenlopen en aansluiten bij de informatietafels. De bijeenkomst heeft het karakter van een informatiemarkt. De voorzitters van de Zeeuwse sectortafels geven elk aan een tafel een toelichting op het proces en op de inhoud van de RES. Er is volop gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. Om deel te nemen is aanmelding nodig, dat kan via energie@zeeuwsenergieakkoord.nl.