Samenlevingsfonds Noord-Beveland

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 12-02-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

Binnen onze gemeente is het Samenlevingsfonds nu al enige tijd van start. Een onderdeel van dit Samenlevingsfonds zijn de Burgerprojecten leefbaarheid. Het doel van deze projecten is het aanjagen en stimuleren van initiatieven die de leefbaarheid in onze gemeente vergroten of behouden. Een plan hiervoor kan niet individueel ingediend worden, maar wel samen met andere buurtbewoners, een vereniging of een organisatie. De hoogte van de subsidie hangt onder andere af van het aangevraagde subsidiebedrag. De gemeente draagt minimaal € 500,- en maximaal  € 10.000,- bij aan de kosten van een activiteit.
Er zijn inmiddels al diverse aanvragen ingediend en toegekend, zoals het vergroenen van de speelplaats van basisschool De Kamperschouw, de start van de supermarkt in Kats en nieuwe instrumenten voor de muziekvereniging.

Heeft u ook een idee voor een waardevol burgerproject?

Haal dan een folder over het Samenlevingsfonds op bij de balie van het gemeentehuis of ga naar de website van de gemeente en typ bij de zoekfunctie ‘Samenlevingsfonds’ in. Hierna verschijnen de voorwaarden voor het indienen van een burgerproject en het aanvraagformulier wat u hiervoor kunt gebruiken. Na goedkeuring van uw aanvraag, vinden wij het fijn dat u ook kenbaar maakt dat uw activiteit mede is mogelijk gemaakt door het Samenlevingsfonds.