Scheiden van GFT-afval

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Toelichting:

Onze gemeente streeft ernaar om alle waardevolle afvalstromen goed te scheiden zodat deze op de juiste manier hergebruikt kunnen worden. Het doet ons goed dat vele burgers hieraan gehoor geven. Uit onderzoek blijkt dat er nog teveel etensresten, groente- fruitresten en tuinafval in de grijze restcontainer zitten. Als we op een goede manier het gft-afval scheiden, kunnen er grondstoffen van gemaakt worden, zoals compost en biogas. Door alle afvalstromen op een goede wijze te scheiden, hoopt onze gemeente de doelstelling van het Uitvoeringsprogramma VANG (Van Afval Naar Grondstof) te behalen, namelijk 100 kg restafval per jaar. Helpt u ons mee deze doelstelling te behalen? Voor meer informatie hoe u uw afval dient te scheiden: www.afvalscheidingswijzer.nl.
 

Publicatiedatum: 23-10-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland