Sociaal Loket eerste aankloppunt

Deze pagina is gearchiveerd op 19-07-2019.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 19-06-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

U ontvangt binnenkort het magazine “Iedereen doet mee”. In dit magazine vindt u veel informatie over de afdeling WIZ van GR de Bevelanden.
Wij willen u er op attenderen dat u in eerste instantie contact op dient te nemen bij het Sociaal Loket van de gemeente Noord-Beveland bij zorgvragen. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van een pasje voor de Regiotaxi of huishoudelijk hulp. Wij maken er een melding van voor u of, indien nodig, helpen u op weg naar passende hulp!
Het declaratiefonds van gemeente Noord-Beveland voeren wij nog steeds zelf uit, voor vragen/aanvraagformulieren kunt u contact opnemen met de gemeente Noord-Beveland.
Voor het CJG ( Centrum voor Jeugd en Gezin), het steunpunt Vrijwilligerswerk & Mantelzorg en de ouderenadviseur  kunt u ook bij gemeente Noord-Beveland terecht.
Wij zijn bereikbaar op 14 0113 of per e-mail.