Spieringstraat 15a, Kamperland

Deze pagina is gearchiveerd op 19-02-2020.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning
Toelichting:

Het plaatsen van een schutting.

Publicatiedatum: 08-01-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Kamperland

Binnen 6 weken na de dag van verzending van de vergunning kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De vergunningen treden na de dag van verzending in werking. Let op: de verzenddatum kan afwijken van publicatie- of besluitdatum. Voor informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Beleid en projecten (14 0113).